ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Λυδία με τον μοναδικό εξοπλισμό, το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό και την πέντε αστέρων ξενοδοχειακή υποδομή, να καλύψει το κενό και να ανεβάσει το επίπεδο στον τομέα της Αποκατάστασης – Αποθεραπείας στη χώρα μας. Να γίνει το σημείο αναφοράς και ο πόλος έλξης πασχόντων, όχι μόνον στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και πέραν των ορίων αυτής

ВИДЕНИЕ

Αποστολή μας είναι…

Восстановить в максимальной мере здоровье пациентов согласно их потребностям и пожеланиям, улучшение их здоровья.

Оберегать здоровье пациентов

Принести спокойствие в семью пациента

Ограничить осложнения

Дать надежду каждому пациенту, что после его поступления и пребывании в клинике он сможет вернуться к своей повседневной деятельности.