ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Λυδία διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), η οποία αποτελείται από 5 κλίνες και 24ωρη ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση. Στη ΜΑΦ νοσηλεύονται ασθενείς που δεν απαιτείται να βρίσκονται σε ΜΕΘ, δηλαδή έχουν ξεπεράσει τον αρχικό κίνδυνο για την ζωή τους,  εντούτοις όμως χρήζουν ακόμα αυξημένης φροντίδας και περιποίησης καθώς η κατάστασή τους δεν ενδείκνυται ώστε να βρίσκονται σε ένα συνηθισμένο κλινικό τμήμα.

 

Η  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό και οι ασθενείς βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση με monitors για την καταγραφή των ζωτικών τους σημείων.

 

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Κλινικής μας συνήθως νοσηλεύονται :

  • Ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ το προηγούμενο διάστημα και χρειάζονται αυξημένη φροντίδα πριν τη μεταφορά τους σε απλό θάλαμο νοσηλείας
  • Ασθενείς με προβλήματα του αναπνευστικού
  • Ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα
  • Ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί και χρήζουν συνεχούς κλινικής παρακολούθησης