ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στο Κέντρο Αποκατάστασης ΛΥΔΙΑ οι εσωτερικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε υπερσύγχρονες πτέρυγες νοσηλείας, που οργανώθηκαν με βάση τα αυστηρότερα διεθνή κριτήρια (standards)

κλειστή νοσηλεία

Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια για τον καθένα στην αντιμετώπιση μιας πάθησης είναι το θέμα της κλειστής νοσηλείας και ιδιαιτέρα, των αγαπημένων προσώπων, ηλικιωμένων ή παιδιών. Στο κέντρο Αποκατάστασης Λυδία το περιβάλλον, οι άνθρωποι, η ιατρική περίθαλψη και η φροντίδα συμβάλλουν στην υποδειγματική φιλοξενία.

Στόχος μας είναι να απολαμβάνετε όλη τη σιγουριά και τη συμπαράσταση που έχετε ανάγκη, να νιώθετε και εσείς και οι δικοί σας πως ακόμα κι αν δε μένετε κάτω από την ίδια στέγη, μένετε μαζί, μένετε ενωμένοι.