ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Λυδία υπάρχει η δυνατότητα Κλειστής Νοσηλείας και Ανοιχτής Θεραπείας σε άτομα χωρίς ασφαλιστική ικανότητα καθώς και σε περιστατικά όπου η πάθηση δεν καλύπτεται από τον Ασφαλιστικό φορέα.  Στους ασθενείς αυτούς εφαρμόζεται θεραπευτικό πρωτόκολλο πλήρους αποκατάστασης (Υδροθεραπεία, Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία) το οποίο ορίζει ο φυσίατρος.