ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης ΛΥΔΙΑ το οποίο εδρεύει στο 6ο χλμ Εθνικής Οδού Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, Τ.Κ. 64012, τηλ. 2510225511 δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου...

Το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει σε θέση πλήρους απασχόλησης, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ για τη στελέχωση του ιατρικού κέντρου αποκατάστασης. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (Κωδ.θέσης 05) Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ. Απαραίτητη Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Άδεια ασκήσεως...

Το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει σε θέση πλήρους απασχόλησης, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ για τη στελέχωση του ιατρικού κέντρου αποκατάστασης. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (Κωδ.θέσης 07) Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ανάλογο της ειδικότητας. Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε...

Το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει σε θέση πλήρους απασχόλησης, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ για τη στελέχωση του ιατρικού κέντρου αποκατάστασης. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (Κωδ.θέσης 06) Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ. Για όλες τις ειδικότητες  απαιτούνται τα εξής...