ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ.ΓΕΜΗ: 020816230000 ΑΦΜ: 998480350   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.   Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση...

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.   Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.   Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 14η.5.2019, σύμφωνα με τον νόμο και...

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 29.6.2018, σύμφωνα...

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. «EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.») ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.1.2018 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της...