ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤων Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία«ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.   Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 14η.5.2019, σύμφωνα με τον νόμο και...

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 29.6.2018, σύμφωνα...

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. : 65751/53/Β/08/012ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. «EUROMEDICA ΛΥΔΙΑ Α.Ε.») ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΜε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.1.2018 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της...