KOREBALANCE – СИСТЕМА ЗА ПРОПРИОЦЕПЦИЯ

Измерванията които получаваме от използването на електронния скенер на стъпало са точни, непосредствени, повтарящи се и показват ортостатичното и функционалното състояние на пациента (статично и динамично). Системата за балансиране чрез извършване на специфични тестове систематично се превръща в запис на равновесния потенциал на пациента и въз основа на получените резултати се подбират подходящите протоколи за рехабилитация на пациента.