СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Профилактика, лечение и подобряване на социалните условия на пациентите. Целта на социалната услуга е да предотвратява, лекува и подобрява социалните условия на пациентите.

Социалната служба е секторът, който има за цел да осигури психосоциалната рехабилитация на пациента. След получаване на информация за семейната и социална среда, има за цел гладкото адаптиране на пациента в Рехабилитационния център. Социалният работник действа като канал за комуникация между семейната среда и персонала, по отношение на техните нужди или намирането на решаване за различни препядствия, които възникват по време на етапа на възстановяване. По време на хоспитализацията вземат участие екипи за творческа заетост с активното участие на пациенти, чиято цел е социализацията, активирането на когнитивните функции и психологическото укрепване на пациентите. В заключение, важен елемент, с който се заема социалната служба е предоставянето на информация за определяне на степента на инвалидност и в последствие – за обезщетенияна за старост, инвалидност или други ползи за пациента, на които има право.