ПСИХОЛОГ

Психологическата поддръжка има за цел да помогне на пациента да развие своите вътрешни сили и потенциал, да разбере ситуацията, в която е попаднал и да управлява емоциите които възникват в резултат на това

Психологическото състояние на пациента, както и на свързаната с него среда, играе ключова роля в развитието на неговото заболяване.

Психологическата подкрепа има за цел да помогне на пациента да развие вътрешните си сили и потенциал, да разбере ситуацията, в която е попаднал, и да управлява емоциите, които възникват в резултат на това. В същото време тя цели да подпомогне средата на роднините, насърчавайки ги да приемат новите условия на живот, да се адаптират към тях и да участват активно в рехабилитацията и подкрепата на своя човек.

По време на тяхната хоспитализация, пациентите имат възможността да участват в Групи за творческа заетост, които имат за цел общуването им с хора, с които споделят общи проблеми, активирането на когнитивните функции чрез различни дейности и тяхното психологическо овластяване.

ПСИХОЛОГ