ДЕТСКО ЛЕЧЕНИЕ

В самостоятелна, специално разработена среда на центъра, бе създадено детското отделение с цел да обхване терапевтично възрастови групи, вариращи от бебешката до тийнейджърската възраст.

Нашите опитни терапевти (ерготерапевт, логопед, физиотерапевт) оценяват и разработват персонализирана програма за всяко дете, избирайки подходящите техники и материали.

Прилагайки холистичен подход към децата с трудности в мобилността и развитието, ние задоволяваме всички променящи се нужди на всяко дете, осигуряваме психомоторно развитие, функционалност, умения за самообслужване, говор и комуникация, когнитивно и психо-емоционално овластяване, укрепване на социалните умения и уменията за учене.

В центъра за рехабилитация Лидия, ние с последователност и отговорност се справяме с проблемите на развитието в рамките на един многостранен и динамичен процес.

ДЕТСКО ЛЕЧЕНИЕ