ЕРГОТЕРАПИЯ

В отделението за ерготерапия на Euromedica Лидия, нашата цел е да върнем пациента в ежедневието и да го реинтегрираме в семейната, социална и работна среда. След препращане към физиотерапевт и в непрекъснато сътрудничество с него, ерготерапевтът оценява и планира една персонализирана интервенционна програма за пациента. С научен подход, използвайки съвременни технологии и с опитна симулация в специално обособени за целите на обучението помещения, той помага на пациента да развие и подобри моторните си, когнитивни и възприемчиви умения. Обучава го в ежедневните житейски дейности, така че да може да постигне максималното ниво на функционалност, независимост и автономия в ежедневието си, подобрявайки съществено качеството на живот, както на същия така и на семейството му.

Тренировъчна система за Горните Крайници (ARMEO SPRING)

Световно известната тренировъчна система за горните крайници ARMEO SPRING на компания Hocoma, е включена в оборудването на центъра за възстановяване Euromedica Лидия. Чрез осигуряване на поддръжка на тежестта  на ръката, Armeo Spring позволява на пациентите да използват всички кинетични функции и ги насърчава да постигнат по-голям брой движения на подход и разбиране, въз основа на конкретни терапевтични цели.

Тъй като цялата дейност, по време на обучението, се основава единствено на движенията на пациента, това повтарящо се обучение води до по-добри, по-бързи и подобрени дългосрочни резултати. Armeo Spring позволява тренирането на ръцете в триизмерна среда с шест ротационни оси. Това позволява на пациентите да упражняват движения, които са важни както за напредъка на тяхното лечение, така и за ежедневието им. Ергономичният и регулируем екзоскелетен компонент на Armeo spring, обхваща цялата ръка, от рамото до китката и компенсира теглото на ръката на пациента. Вградените сензори записват активните движения и всички ъгли на ставата по време на лечението.

Разработена е обширна библиотека с играчки за движение, с цел да се тренират пациентите в основните движения, които обикновено използват в ежедневието си. Взаимодействието с тези играчки създава у пациентите стимул за по-добро представяне, и това спомага за подобряването на моторните им умения, водейки до по-голяма независимост на движения им, както и по-добро качество на живота им.

REHA-DIGIT (за пръсти)

Reha-Digit запълва липсата във възстановяването на горния крайник. Може да се използва при пациенти с неврологични заболявания, след операция на ръката или в ортопедията. Reha-Digit стимулира механичните рецептори на ръката. Устройството може също така да прилага стимули за вибрация и налягане и може да променя скоростта, за да възстанови сетивните и кинетичните възможности.

Гладките движения на Reha-Digit движат леко и постоянно пръстите, което води до подобрено кръвообращение и следователно подобрена функция на метаболизма. Също така, то премахва натрупаната лимфа и води до подобрена подвижност на пръстите и цялата ръка.

Повторяемите и постоянни движения, както и нежната вибрация на Reha-Digit, намаляват спастичността в пръстите. Намаленият мускулен тонус позволява много по-плавното движение.

REHA-SLIDE

REHA-SLIDE е устройство за трениране на двете ръце, за частично параплегични пациенти. Това устройство има за цел възстановяването на ръката на пациенти с едностранна щета след мозъчен инсулт, с парализа, с нараняване на главата, със спазматична детска парализа и наранявания на ставите.

При лечението с REHA-SLIDE, засегнатата част от тялото се ръководи от здравата, което води до реактивиране на засегнатата страна на мозъка чрез стимулиране. Допълнителното обучение чрез двустранно упражнение, има за цел да активира засегнатата страна.

При пациенти с мозъчен инсулт, феноменът на взаимозависимостта на крайниците се наблюдава в много случаи. Например, за да огънат лакътя, пациентите движат заедно и здравата си страна, за да улеснят движението. За баланса между терапевтичните нужди и напредъка на пациента, устойчивостта в движението може лесно да бъде приспособена чрез регулатор.