ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Отделението за логопедична терапия е неразделна част от рехабилитацията и целта е интегрирането му в терапиите на хора с трудности в комуникацията и поглъщането, след мозъчен инсулт, при черепно-мозъчно увреждания и т.н.

Отделът по логопедична терапия е неразделна част от рехабилитацията и има за цел интегрирането в програма за лечение на хора с трудности при общуването (говорене и реч) и преглъщането след инсулт, увреждане на черепа или друго неврологично състояние.

Общуването е пряко свързано

  • с речта, т.е. концепциите, които пациентът разбира и тяхното използване по подходящ структуриран начин – Изречения
  • с когнитивното ниво, т.е. възприятието, вниманието, паметта
  • с речта, т.е. устното изразяване на реч

Процесът на поглъщане е важен за хората, като се набляга на неговата безопасност. При терапията се използват техники за подобряване на речта и говора, с упражнения за укрепване и увеличаване на мобилността на структурите на устния механизъм.