Звено за повишени грижи

Звено за повишени грижи

Центърът за възстановяване Лидия разполага с напълно оборудвано Звено за повишени грижи (ЗПГ), състоящо се от пет легла и 24часово лекарско и медицинско внимание. В ЗПГ се хоспитализират пациенти, които не се изисква да бъдат в интензивното отделение, т.е. които са избегнали първоначалния риск за живота си, но въпреки това все още се нуждаят от повишено внимание и грижи, тъй като състояние им не е подходящо за да се намират в един обикновен клиничен отдел.

Звеното за повишени грижи е оборудвано с най-съвременна медицинска апаратура и пациентите са под постоянно наблюдение на монитор за записване на техните жизнени показатели.

В Звено за повишени грижи на клиниката ни обикновено хоспитализираме:

  • Пациенти, които са били хоспитализирани в интензивното отделение преди това и се нуждаят от повишено внимание, преди да се прехвърлят в обикновено лечебно помещение
  • Пациенти с респираторни проблеми
  • Пациенти със сърдечни проблеми
  • Пациенти, които са били лекувани и се нуждаят от непрекъснат клиничен мониторинг