ОТВОРЕНО ЛЕЧЕНИЕ

Центърът за възстановяване и рехабилитация Lydia предлага широка гама от амбулаторни програми и услуги, които не изискват 24-часова медицинска помощ и хоспитализация.

Центърът за рехабилитация и възстановяване Лидия, предлага широка гама от програми и услуги за извънболнични пациенти, които не изискват 24-часова медицинска помощ и хоспитализация.

Тези програми осигуряват продължаване на лечението и дългосрочно проследяване на хора с неврологични и мускулно-скелетни увреждания, спортни травми, постоперативни нужди от рехабилитация, нужди от кардиологично и респираторно възстановяване и т.н.

Всеки инцидент на извънболничен пациент се третира отделно по индивидуална програма, която винаги се контролира, обучава и координира от научния директор-физиотерапевт на нашия център.

Рехабилитационните сесии започват с насрочване на среща със самия пациент и неговите близки с Физиотерапевта, където се провежда първата дискусия. След като се оцени състоянието на пациента и се направи анализ на предлаганите терапии, се разработва индивидуална рехабилитационна програма.

Пациентите и техните близки имат възможност да посетят Центъра за да се запознаят с нашето оборудване и всички най-нови технологии, с които разполагаме.