ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Η ψυχολογική υποστήριξη έχει ως στόχο να βοηθήσει τον ασθενή, να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες, να κατανοήσει την κατάσταση που έχει βρεθεί και να διαχειριστεί τα συναισθήματα που προκύπτουν.

Η ψυχολογική κατάσταση του ασθενή όπως επίσης και του συγγενικού περιβάλλοντός του, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας του.

Η ψυχολογική υποστήριξη έχει ως στόχο να βοηθήσει τον ασθενή, να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες, να κατανοήσει την κατάσταση που έχει βρεθεί και να διαχειριστεί τα συναισθήματα που προκύπτουν. Παράλληλα στοχεύει στην υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας την αποδοχή των νέων συνθηκών διαβίωσης, την προσαρμογή σε αυτές και την ενεργή συμμετοχή στην αποκατάσταση και υποστήριξη του ανθρώπου τους.

Κατά την νοσηλεία τους, οι ασθενείς έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης, που στοχεύουν στην κοινωνικοποίησή τους με ανθρώπους που μοιράζονται κοινά προβλήματα, στην ενεργοποίηση των γνωστικών λειτουργιών μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και την ψυχολογική τους ενδυνάμωση.

psychologist