ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης. Το πρόγραμμα Λογοθεραπείας καθορίζεται από τον Φυσίατρο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Λογοθεραπευτή και αναπροσαρμόζεται μετά από τακτικούς ελέγχους

Το τμήμα λογοθεραπείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης και στόχος του είναι η ένταξη σε πρόγραμμα θεραπειών  ατόμων,  με δυσκολίες επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) και κατάποσης, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή άλλη νευρολογικής φύσεως πάθηση.

Η επικοινωνία σχετίζεται άμεσα

  • με τον λόγο, δηλαδή οι έννοιες που αντιλαμβάνεται ο ασθενής και η χρήση τους, με σωστά δομημένο τρόπο – Προτάσεις
  • με το γνωστικό επίπεδο, δηλαδή η ικανότητα αντίληψης, προσοχής, μνήμης
  • με την ομιλία, δηλαδή προφορική έκφραση του λόγου

Η διαδικασία της κατάποσης είναι σημαντική για τον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στην ασφάλειά της. Στην θεραπεία χρησιμοποιούνται τεχνικές βελτίωσης του λόγου και της ομιλίας, με ασκήσεις ενδυνάμωσης και αύξησης της κινητικότητας των δομών του στοματικού μηχανισμού.