ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των ασθενών. Στόχος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι η πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των ασθενών.

Η κοινωνική υπηρεσία είναι ο τομέας που στοχεύει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενή. Λαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, στοχεύει στην ομαλή προσαρμογή του ασθενή στο  Κέντρο Αποκατάστασης. Η κοινωνική λειτουργός δρα σαν δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ  του οικογενειακού περιβάλλοντος και του προσωπικού, σχετικά με τις ανάγκες τους ή την επίλυση διαφόρων κωλυμάτων  που θα προκύψουν κατά το στάδιο της αποκατάστασης. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας, λαμβάνουν χώρα ομάδες δημιουργικής απασχόλησης με ενεργό συμμετοχή των ασθενών οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση, την ενεργοποίηση των γνωστικών λειτουργιών και την ψυχολογική ενδυνάμωση των ασθενών. Τέλος, σημαντικό στοιχείο που αναλαμβάνει η κοινωνική υπηρεσία είναι και η ενημέρωση για τον καθορισμό βαθμού αναπηρίας και εν συνεχεία για επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις ή όποια άλλη παροχή δικαιούται ο ασθενής.