ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φυσικοθεραπεία ασχολείται με την αποκατάσταση της λειτουργίας του σώματος η οποία διαταράσσεται όταν υπάρχουν τραυματισμοί και λοιπές βλάβες στο μυοσκελετικό σύστημα (κατάγματα, θλάσεις, επώδυνα σύνδρομα μετά από καταπονήσεις, διαστρέμματα, εξαρθρώσεις), μετά από παθήσεις του Κεντρικού νευρικού συστήματος (Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικές παραλύσεις), παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και καρδιοαγγειακού συστήματος (μετεγχειρητικές καταστάσεις, χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, καρδιοπάθειες), άτομα της τρίτης ηλικίας (γηριατρική Φυσικοθεραπεία).Στο κέντρο αποκατάστασης Λυδία, θέτουμε ως κύριο στόχο την εξατομικευμένη φροντίδα, προσεγγίζοντας το κάθε περιστατικό ολιστικά, αντιμετωπίζοντας την αιτία του προβλήματος και όχι μόνο το σύμπτωμα. Το τμήμα φυσικοθεραπείας του κέντρου διαθέτει εξατομικευμένο προσωπικό με εμπειρία και ειδική πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτει.